Kvid pro kvo značenje

"Kvid pro kvo" je esperantska fraza koja se doslovno prevodi kao "šta za šta". Fraza se obično koristi u kontekstu pitanja zašto se nešto odvija ili se traži objašnjenje za određenu situaciju, čin ili odluku. Takođe se može koristiti da iskažeš konfuziju ili nedoumicu u vezi sa nečim. Esperanto je umjetni jezik koji je stvoren u 19. veku sa ciljem da postane univerzalni jezik koji bi olakšao međunarodnu komunikaciju.

Komentari