Legitimno značenje

Reč "legitimno" potiče od latinske reči "legitimus", što znači zakonito, u skladu sa zakonima, pravilima ili normama koje su prihvaćene u društvu. U suštini, nešto što je legitimno je nešto što ima pravnu osnovu i podržano je zakonom ili opšteprihvaćenim pravilima. Na primer, legitimna odluka je ona koja je doneta u skladu sa zakonom i pravilima, i koja je, kao takva, priznata od strane nadležnih institucija. Takođe, legitimnost može da se odnosi na opravdanost nečega, kao što su određene društvene, političke ili etičke norme i vrednosti. Primena pojma legitimnosti može biti raznolika: 1. **Pravna legitimnost**: Odluke, postupci ili entiteti koji su u skladu sa zakonima i propisima. 2. **Politička legitimnost**: Vlast ili političke odluke koje su podržane ili prihvaćene od strane građana i kojima se priznaje pravo na upravljanje ili donošenje važnih odluka. 3. **Moralna ili etička legitimnost**: Postupci ili odluke koje su u skladu sa moralnim ili etičkim principima prihvaćenim u društvu. Dakle, kada nešto označimo kao legitimno, naglašavamo da ima osnova u nekom obliku priznate autoritativne norme – bilo to pravne, društvene ili etičke prirode.

Komentari