Limfne žlezde značenje

Limfne žlezde, koje se često nazivaju i limfnim čvorovima, su mala, boba-oblika struktura koja je deo telašca limfnog sistema - ključnog dela imunološkog sistema organizma. Limfni čvorovi predstavljaju mesta gde se limfociti (vrsta belih krvnih zrnaca) najčešće nalaze. Ove žlezde su raspoređene po celom telu i igraju vitalnu ulogu u sposobnosti tela da se bori protiv infekcija. One deluju kao filteri za štetne supstance i sadrže imune ćelije koje mogu pomoći da se telo bori protiv infekcija aktiviranjem imunološkog odgovora. Limfne žlezde se mogu povećati iz različitih razloga, najčešće zbog infekcije, ali povremeno i zbog nekih vrsta kancera, poput limfoma. Pojava uvećanih limfnih čvorova obično ukazuje da vaš imunološki sistem aktivno radi na borbi protiv infekcije ili bolesti. Još jedna ključna funkcija limfnih čvorova je da filteriraju limfu - tečnost koja cirkuliše kroz limfni sistem. Limfa sadrži bela krvna zrnaca za borbu protiv infekcija, kao i otpadne ćelije i bakterije. Filtriranjem limfe, limfni čvorovi pomažu u sprečavanju širenja infekcije i bolesti.

Komentari