Lokalni značenje

Reč "lokalni" se koristi za opisivanje nečega što pripada određenoj oblasti ili regiji, ili što je povezano sa određenim mestom. Na primer, lokalno stanovništvo se odnosi na ljude koji žive u određenoj zajednici ili mestu. Lokalni proizvodi su oni koji su proizvedeni u toj oblasti, a lokalna vlast se odnosi na institucije i organe vlasti koji upravljaju tom specifičnom teritorijom. Koncept "lokalnosti" često se suprotstavlja konceptu "globalnosti", koji se odnosi na nešto što je povezano sa celim svetom. Na primer, lokalne vesti su one koje se tiču događaja u toj specifičnoj zajednici, za razliku od globalnih vesti koje pokrivaju događaje širom sveta. U različitim kontekstima, reč "lokalni" može imati specifična značenja. Na primer, u informatici, lokalni server je onaj koji se nalazi i radi u okviru određene mreže, za razliku od udaljenog (remote) servera. Dakle, lokalni se generalno može opisati kao nešto što je vezano za određenu geografsku ili administrativnu jedinicu, bilo da se radi o ljudima, proizvodima, vlasti, vestima ili drugim aspektima života.

Komentari