Mađarorsag značenje

"Mađarorság" je mađarska reč koja znači "Mađarska" na srpskom jeziku. Reč se sastoji iz dva dela: "Magyar" što znači "Mađar" ili "Mađarski" i reči "ország" koja znači "zemlja" ili "država". Dakle, "Mađarorság" doslovno znači "Zemlja Mađara". Mađarska je država smeštena u centralnoj Evropi, poznata po svojoj bogatoj istoriji, kulturnom nasleđu, termalnim banjama i slavnoj kuhinji. Glavni grad Mađarske je Budimpešta, koja je jedan od najlepših gradova u Evropi, poznata po svojoj arhitekturi, mostovima preko reke Dunav i brojnim kulturnim spomenicima. Mađarska se graniči sa Slovačkom na severu, Ukrajinom na severoistoku, Rumunijom na istoku, Srbijom na jugu, Hrvatskom na jugozapadu, Slovenijom na zapadu i Austrijom na severozapadu. Država je članica Evropske unije i NATO-a.

Komentari