Marli značenje

"Marli" je termin koji se koristi u različitim kontekstima i može da ima različita značenja. 1. U kontekstu muzičkog instrumenta, marli je vrsta malog udaraljkaškog instrumenta od metala koji se koristi u orkestrima. 2. U kontekstu australijskog slenga, marli može značiti cigarete ili duvan. 3. Marli je takođe žensko ime koje se koristi u nekoliko kultura, uključujući englesko govorno područje. 4. U kontekstu mode, Marli je brend luksuznog nakita sa sedištem u Njujorku. 5. Na kraju, u kontekstu istorije, Marli le Roi je naziv za nekadašnju kraljevsku rezidenciju u Francuskoj. Za precizniji odgovor, bilo bi korisno znati kontekst u kojem se termin "marli" koristi.

Komentari