Materijalna inherent značenje

"Materijalna inherent" nije pravilna fraza ni na srpskom ni na engleskom jeziku. Može doći do zabune zbog pojedinih reči u ovoj frazi pa da pojasnimo. Term "materijalna" se generalno odnosi na nešto što je fizičko ili tangible, odnosno nešto što može da se opipa ili dodirne. U širem smislu, "materijalna" može da označava i nešto što je vrlo važno, suštinsko ili substantivno. S druge strane, "inherent" je termin engleskog jezika koji u prevodu na srpski znači "u inherentnom". Ovaj termin se koristi za opisivanje osobina ili osobina koje su fundamentalni deo nečega i ne mogu biti odvojeni od toga. Na primer, neka svojstva su inherentna određenim materijalima - olovo je teško, zlato je meko, staklo je krhko, itd. Ali, "materijalna inherent" korišćena tako, ne predstavlja neku posebnu terminologiju niti pojam. Moguće je da ste mislili na nešto drugo pa bi bilo korisno da precizirate na šta konkretno ste mislili kako bi mogli da pružimo tačniji odgovor.

Komentari