Meitnerijum značenje

Meitnerijum je veštački element hemijskog simbola Mt i atomskog broja 109. Nazvan je po austrijskoj fizičarki Lizi Meitner koja je učestvovala u otkriću nuklearne fisije. Meitnerijum pripada grupi transuranijskih elemenata i sintetiše se bombardovanjem teških atoma s drugim jezgrima. Otkriven je 1982. godine u laboratorijama u Nemačkoj i SSSR-u. Meitnerijum je veoma retka i radioaktivna materija koja veoma brzo raspada. Njegovi atomi polako gube svoje čestice i pretvaraju se u druge elemente. Uzorci meitnerijuma su veoma mali i teško ih je proučavati. Meitnerijum se ne javlja prirodno na Zemlji i sintetiše se kroz nuklearne reakcije u laboratorijama. Iako nema praktičnu primenu, proučavanje teških elemenata kao što je meitnerijum pomaže naučnicima da bolje razumeju strukturu atomskih jezgara i osnovne sile u prirodi.

Komentari