Menadžment strukturi značenje

Menadžment strukture odnosi se na organizacionu strukturu unutar preduzeća ili organizacije kako bi se efikasno i efektivno upravljalo resursima i postigao ciljni rezultat. Osnovni koncept menadžmenta strukture uključuje definisanje uloga, odgovornosti, moći donošenja odluka i odnosa unutar organizacije. Postoji nekoliko modela menadžmenta strukture koji se mogu primeniti, uključujući hijerarhijski, matrični, projektne timove i još mnogo toga. Na primer, hijerarhijski model (tradicionalni model) je ono što ljudi najčešće zamisljaju kada pomisle na organizacionu strukturu. To je dijagram sa izvršnim direktorom na vrhu, voditeljima timova ispod njih i zaposlenima na najnižem nivou. To je dobro za velike organizacije sa mnogo slojeva, ali može biti manje efikasno u manjim organizacijama koje zahtevaju brzi protok informacija. Kroz dobro urađen menadžment strukture, organizacija može stvoriti jasan lanac komande, poboljšati komunikaciju, povećati efikasnost i još mnogo toga. Važno je da se organizaciona struktura redovno ažurira kako bi se adekvatno reagovalo na promenjive okolnosti preduzeća i tržišta.

Komentari