Mozak značenje

Mozak je složeni organ koji se nalazi u glavi i centralni je deo nervnog sistema svih viših organizama, uključujući i čoveka. Čini ga mreža od oko 86 milijardi nervnih ćelija koje su povezane sinapsama. Mozak je odgovoran za kontrolu i koordinaciju većine funkcija tijela, uključujući sve voljne i nevoljne motoričke akcije, kao što su pokreti, disanje, kucanje srca i digestija. Mozak je takođe mesto gde se procesira informacija. On je odgovoran za prijem, interpretaciju i obradu informacija iz naših pet čula - vida, sluha, ukusa, dodira i mirisa. Na osnovu tih informacija, mozak donosi odluke o tome kako će telo reagovati i šta će raditi u narednim trenucima. Mozak takođe igra ključnu ulogu u kognitivnim funkcijama kao što su mišljenje, pamćenje, učenje, pažnja, svest, emocije i jezik. Sve ove funkcije rezultat su kompleksnih i precizno orkestriranih procesa koji se odvijaju unutar mozga, omogućavajući nama da razmišljamo, govorimo, osećamo, zapamtimo i naučimo nove stvari. Mozak je podijeljen na više regiona koji imaju specifične funkcije, uključujući frontalni režanj (odgovoran za planiranje, rezonovanje, donošenje odluka), parijetalni režanj (procesiranje sensoričkih informacija), okcipitalni režanj (procesiranje vizuelnih informacija), i temporalni režanj (procesiranje slušnih informacija i učestvovanje u formiranju sećanja). Mozak je zaštićen lubanjom i obložen membrane poznate kao moždane ovojnice. Takođe je obogaćen krvlju kroz mrežu krvnih sudova koje donose hranljive materije i kiseonik za normalno funkcionisanje. Oštećenje ili bolest mozga može dovesti do raznih neuroloških i psihijatrijskih poremećaja.

Komentari