Myasthenia gravis značenje

Mijastenija gravis (lat. myasthenia gravis) je autoimuna neuromišićna bolest karakterisana slabostima skeletnih mišića. Naziv "myasthenia gravis" potiče od grčkih reči "myo" (mišić) i "asthenia" (slabost), te latinske reči "gravis" (teška). Dakle, bukvalni prevod bi bio "teška mišićna slabost". Uzrok bolesti leži u poremećaju prenosa signala između nervnih ćelija i mišića. Kod osoba sa mijastenijom gravis, imuni sistem greškom napada acetilholinske receptore na mišićnim ćelijama. Ovi receptori su neophodni za normalan prenos impulsa sa nerva na mišić, koji omogućava kontrakciju mišića. Simptomi mijastenije gravis uključuju: 1. Umor mišića: Mišići postaju sve slabiji tokom dana, posebno nakon aktivnosti, ali se često oporavljaju nakon odmora. 2. Problemi sa okom: Česti su ptosis (spušteni kapak) i diplopija (dvostruki vid). 3. Slabost mišića lica: Ovo može dovesti do poteškoća pri jedenju, govoru i izražavanju lica. 4. Problemi sa gutanjem: Kolebanje ili kašljanje tokom gutanja. 5. Opšta slabost: U težim slučajevima, mišići koji kontrolišu disanje mogu biti zahvaćeni, što dovodi do respiratornih problema. Dijagnostikovanje bolesti često uključuje klinički pregled, testove krvi na prisustvo antitela protiv acetilholinskih receptora, elektrofiziološke testove, kao što su elektromiografija (EMG) i testovi repetitivne nervne stimulacije, kao i CT ili MRI skeniranja za isključivanje timo-patije (problemi sa timusom). Lečenje može uključivati: 1. Medikalne terapije: Koriste se antikolinesterazni lekovi (kao što je piridostigmin) za poboljšanje neuromišićne transmisije. Kortikosteroidi ili imunosupresivi mogu se koristiti za smanjenje autoimune reakcije. 2. Plazmafereza i intravenozni imunoglobulin (IVIG): Ove terapije mogu biti korišćene u hitnim situacijama da brzo smanje nivo antitela u krvi. 3. Hirurgija: Timektomija (uklanjanje timusa) može biti opcija za neke pacijente, posebno ako je prisutan timom. Prognoza može značajno varirati od osobe do osobe. Dok neki pacijenti mogu imati blage simptome koji se dobro kontrolišu lekovima, drugi mogu imati teže oblike bolesti koji zahtevaju intenzivnije i diversifikovanije pristupe lečenju.

Komentari