Načela validiranja značenje

Načela validiranja predstavljaju skup pravila koja se slede tokom procesa utvrđivanja tačnosti, logičnosti i prikladnosti nekog sistema, metode, eksperimenta, projekta, itd. U kontekstu naučnih istraživanja, validacija se odnosi na potvrdu da su instrumenti istraživanja tačni i da tačno mjere ono što je bilo predviđeno. Validaciju mogu obuhvatati različite faze kao što su inicijalno testiranje, dokumentacija, implementacija i ponovljena provera. Svrha ovih načela je da obezbedue pouzdane i tačne rezultate. Načela validiranja mogu se primeniti u različitim oblastima, uključujući programiranje, farmaciju, proizvodnju, pružanje usluga i druge industrije, u kojima se detaljna provera usklađenosti sa standardima i propisima smatra ključnim elementom za postizanje kvalitetnih rezultata. Neka od nalčešćih načela validiranja uključuju: reproducibilnost (mogućnost ponavljanja procesa ili eksperimenta sa istim rezultatima), integritet (čuvanje tačnosti i doslednosti podataka tokom njihovog celokupnog životnog ciklusa), tačnost (sposobnost sistema da pruži precizne rezultate) i usklađenost (pridržavanje pravila, propisa, standarda ili sličnih smernica).

Komentari