Nadmeno značenje

Nadmeno je pridev koji se koristi za opisivanje osobe koja se ponaša arogantno, koji ima visoko mišljenje o sebi, često na štetu drugih. Ljudi koji su nadmeni često smatraju da su superiorniji, bolji, veštiji ili pametniji od drugih. Nadmeno ponašanje može se manifestovati na različite načine, uključujući omalovažavanje drugih, ignorisanje tuđih mišljenja ili stavova, hvalisanje o ličnim dostignućima ili mogućnostima, nepoštovanje i odsustvo empatije prema drugima. Nadmena osoba često ne pokazuje dovoljno poštovanja prema drugima i njihovim pravima. Uopšte, nadmenost se često smatra negativnom osobinom u mnogim kulturama i društvima, jer pokazuje nedostatak uvažavanja i poštovanja prema drugima.

Komentari