Neuroticizam značenje

Neuroticizam je jedan od pet glavnih faktora ličnosti prema teoriji Velike petorke (Big Five Personality Traits). Ovaj faktor se odnosi na sklonost pojedinca ka doživljavanju negativnih emocionalnih stanja kao što su anksioznost, depresija, bes, krivica i slične osećaje. Ljudi sa visokim nivoom neuroticizma mogu biti skloniji emocionalnim reakcijama na stresne situacije i mogu češće doživljavati ove vrste emocionalnih stanja intenzivnije i duže nego oni sa niskim nivoom neuroticizma. Osobe sa visokim neuroticizmom često imaju nižu otpornost na stres i mogu češće da doživljavaju neadekvatnost ili povučenost u društvenim situacijama. Takođe, mogu da budu skloni iracionalnim mislima, niskom samopouzdanju, stalnoj brizi, napetosti i teškoćama sa kontrolisanjem impulsa. Sa druge strane, osobe sa niskim nivoom neuroticizma su često emocionalno stabilnije, smirenije i otpornije na stres. Oni imaju tendenciju da ređe doživljavaju negativne emocije i bolje se nose sa stresom i problemima u svakodnevnom životu. Važno je napomenuti da neuroticizam nije isto što i mentalna bolest. On predstavlja kontinuum ličnosti na kojem se svi nalaze, u većoj ili manjoj meri. Na primer, visoki nivo neuroticizma može ukazivati na sklonost ka osećanju nesigurnosti i emocionalne nestabilnosti, ali to ne znači nužno da osoba pati od mentalnog poremećaja. U svakom slučaju, visoki neuroticizam može povećati rizik od razvoja određenih mentalnih problema, posebno ukoliko je prisutan u kombinaciji sa drugim nepovoljnim faktorima.

Komentari