Nikolaiti značenje

Nikolaiti bili su sekta ili grupa hrišćana u ranoj hrišćanskoj crkvi, osuđena u Knjizi otkrivenja u Novom zavetu Biblije. Poznati su po prevodu kao "Nikolaćani" i spominju se dva puta u Otkrivenju - prvi put u Otkrivenju 2:6 i drugi put u Otkrivenju 2:15. Naziv Nikolaiti dolazi od grčke reči "Nikolaos", što je bilo ime izvedeno od "Nike", grčke boginje pobede, i "Laos", što znači narod ili stanovništvo, odakle potiče leksikalni oblik "osvajač naroda" ili "pobednik nad narodom". Postoje različite tumačenja u pogledu do koje je mere ovo u suštini tačno i izvedeno iz originalnog grčkog termina. U pogledu njihovih učenja i praksi, postoji malo direktnih podataka i shvatanja se razlikuju. Neki tumače da su Nikolaiti sledili učenja Nikole, jednog od sedam đakona koji su izabrani u Apostolskim dela (Dela 6:1-6), a koji je možda zagovarao liberalniji pristup Mojsijevom zakonu, uključujući pravila o nečistoći hrane i seksualnih odnosa. U knjizi Otkrivenja, međutim, deluje da su osuđeni zbog kompromisa sa paganskim okruženjem, uključujući možda obroke ponuđene idolima i učešće u seksualnom nemoralu. U svakom slučaju, autor (Ivan iz Patmosa) jasno osuđuje Nikolacijane. Ipak, informacije o njima su retke i često nejasne, konačno tumačenje o tome ko su tačno bili i šta su tačno činili i verovali ostaje u domenu nagađanja.

Komentari