Njanja značenje

"Njanja" je izraz koji potiče iz zapadnoafričkih jezika i njime su robovi, koji su dovođeni u Ameriku, nazivali bebisiterku. Dakle, njanja je žena koja se brine o detetu, uglavnom u odsustvu roditelja, odnosno njihova zamena u svakodnevnim aktivnostima - hranjenju, oblačenju, igri, učenju... U modernom smislu, njanja može biti plaćena profesionalna osoba koja brine o detetu, ali i bliska rođaka (baka, tetka...) koja tu dužnost obavlja bez naknade. U Rusiji, izraz "njanja" je vrlo često korišćen i tu označava guvernantu, odnosno ženu koja brine o deci u bogatijim porodicama, često sa zadatkom i da ih uči stranim jezicima i dobrim manirima. Dakle, u osnovi "njanja" bi predstavljala kombinaciju bebisiterke i guvernante.

Komentari