Nju značenje

"Nju" je ličnu zamenicu ženskog roda u akuzativu. Koristi se za označavanje ženske osobe ili stvari ženskog roda o kojoj se govori ili na koju se upućuje. Na primer, kada kažemo "Videla sam nju u parku", "nju" se odnosi na neku prethodno pomenutu ili podrazumevanu žensku osobu koja je bila u parku. Takođe, može se koristiti za stvari ženskog roda, kao što su "Pročitala sam knjigu. Volela sam nju.", gde "nju" upućuje na prethodno pomenutu knjigu. Važno je napomenuti da se "nju" koristi u situacijama kada je potrebno pomenuti osobu ili stvar u nekom kontekstu gde je neophodno označiti primanje radnje ili uzimanje kao objekta radnje.

Komentari