Njuh značenje

Njuh je jedan od pet osnovnih čula kojim se služe ljudi i mnoge životinjske vrste da bi prepoznali i analizirali mirise. Njuh omogućava organizmu da detektuje hemijske supstance u vazduhu koje ulaze kroz nos, gde dolaze u kontakt sa mirisnim receptorima smeštenim u nosnoj šupljini. Proces njušenja počinje tako što mirisne molekule putuju kroz nos i dolaze do mirisne mukoze, specijalizovanog epitela u nosnoj šupljini, gde se nalaze mirisni receptori. Ti receptori šalju signale mirisnom bulbusu, koji se nalazi na bazi mozga. Iz mirisnog bulbusa, signali se dalje prenose do različitih delova mozga, uključujući mirisni korteks, gde se obrađuju i interpretiraju kao specifični mirisi. Njuh igra ključnu ulogu u mnogim aspektima života. Osim osnovne funkcije prepoznavanja mirisa hrane i pića, njuh je važan i za otkrivanje opasnosti kao što su dim ili pokvarena hrana. Takođe, mirisi imaju snažnu vezu sa sećanjima i emocijama, i često mogu evocirati snažna sećanja. Kod životinja, njuh je često mnogo razvijeniji nego kod ljudi i koristi se za brojne potrebe: lov, pronalaženje partnera, navigaciju u prostoru, i identifikaciju članova iste vrste i rivala. Na primer, psi su poznati po izuzetno razvijenom njuhu koji im pomaže u pronalaženju tragova ili droga. Poremećaji njuha, kao što su anosmija (potpuni gubitak mirisa) ili hiposmija (smanjeni osećaj mirisa), mogu značajno uticati na kvalitet života, jer pored smanjenog uživanja u hrani i piću, mogu povećati rizik od opasnosti neprimećivanjem dima ili curenja gasa.

Komentari