Njukeri značenje

"Njukeri" je termin koji potiče iz kineskog jezika i koristi se za opisivanje novih radnika, tj. radnika koji su tek nedavno pridruženi timu ili kompaniji. Ova reč može se koristiti i u širem smislu da označava ljude koji su novi u određenoj sferi, aktivnosti ili struci. Takvi pojedinci su obično manje iskusni od ostalih članova tima i moraju da prođu kroz razne faze obuke i prilagođavanja na novi posao. Ali, njukeri, takođe, donose novu energiju i sveže perspektive koje mogu bitno uticati na dinamiku i uspeh tima. Koristi se pre svega u poslovnom kontekstu i industriji, ali može se upotrebiti u svakodnevnom životu za opisivanje bilo koje osobe koja je nova u određenom kontekstu - na primer, nova osoba u društvu, novi student na univerzitetu, nova osoba u sportskom timu, itd.

Komentari