Obarač značenje

Obarač je deo vatrenog oružja koji omogućava ispaljivanje metka. On je deo mehanizma gde, kada se povuče prstom, pokreće udarnu iglu ili mehanizam za paljenje čaure, što u konačnom efektu izaziva ispaljivanje metka iz cevi. Funkcija obarača je ključna za kontrolu i upotrebu vatrenog oružja, bez obzira na njegovu vrstu, bilo da se radi o pištolju, revolveru, pušci ili automatskom oružju. Kada strelac povuče obarač, nekoliko koraka se dešava unutar mehanizma oružja. Prvo, kompresovana opruga se oslobađa, prebacujući energiju na udarnu iglu. Udarna igla udara u kapislu metka, izazivajući varnicu koja zapali barut u metku. Ovo stvara visok pritisak koji gura metak napolje iz cevi oružja i prema cilju. Osim osnovne funkcije, obarači mogu biti i deo sigurnosnih sistema oružja kako bi se sprečilo nenamerno ispaljivanje. Na primer, tu su dvosmerni obarači koji zahtevaju da se posebna sigurnosna poluga otkoči pre nego što se oružje može ispaliti, ili obarači s težim otporom da bi se smanjila mogućnost slučajnog pucanja. Osim tehničkog aspekta, pojam "obarač" može se koristiti i u figurativnom smislu, označavajući pokretača neke akcije ili događaja. Na primer, može se reći da je neki događaj bio "obarač" za lanac reakcija ili promena koje su usledile.

Komentari