Očito značenje

Reč "očito" je pridev u srpskom jeziku koji označava nešto što je jasno, vidljivo ili razumljivo bez potrebe za dodatnim objašnjenjem. Kada kažemo da je nešto očito, mislimo da je to tako očigledno da nije potrebno dodatno razmatranje ili objašnjenje. Na primer, ako je oblačno i pada kiša, možemo reći: "Očito je da je kišno vreme." U ovom primeru, kiša je očigledna i ne zahteva dodatno dokazivanje ili objašnjavanje. Takođe, reč "očito" može se koristiti i u kontekstu zaključaka ili stavova koji su izvesni. Na primer, ako neko vidi da je čaša puna vode, može reći: "Očito je da je čaša puna." Reč "očito" često se koristi u svakodnevnom govoru da bi se naglasilo da je nešto jasno i nesumnjivo. Evo još jednog primera: "Očito je da si uložio puno truda u ovaj projekat," što znači da je trud jasno vidljiv iz rezultata projekta. Dakle, "očito" se koristi kada želimo da izrazimo da je nešto toliko evidentno da nema potrebe za dodatnim objašnjavanjem ili dokazivanjem.

Komentari