Oganeson značenje

Oganeson je veštački element, hemijski simbol (Og) i atomski broj 118. Takođe je poznat kao element 118. Oganeson je najnoviji element koji je dodat u periodni sistem elemenata, i trenutno je najteži element poznat naučnicima. Ime Oganeson je dato u čast ruskom nuklearnom fizičaru Juriju Oganesjanu, koji je proučavao sintezu super-teških elemenata. Element je sintetizovan u laboratoriji na Univerzitetu Daberton u Rusiji 2002. godine, u saradnji sa naučnicima iz Sjedinjenih Američkih Država. Oganeson je veoma nestabilan element, sa veoma kratkim vremenom poluraspada. Njegovi atomi se raspadaju vrlo brzo, pa je vrlo teško proučavati njegova svojstva. Zbog toga se o Oganesonu zna relativno malo. Međutim, prema postojećim predviđanjima, Oganeson bi trebalo da pripada grupi plemenitih gasova, poput helijuma, neon, argona i kriptona. Oganeson ne postoji prirodno u prirodi i može se dobiti samo sintezom u laboratorijskim uslovima. Sinteza Oganesona zahteva posebno opremu i tehnologiju, kao i veliku pažnju i stručnost naučnika.

Komentari