Oleg značenje

Ime "Oleg" je muško lično ime slovenskog porekla. Potiče iz staroruskog jezika i najčešće se povezuje sa istočnim Slovenima. Smatra se da ime "Oleg" ima korene u staronorveškom imenu "Helgi" koje znači "svetao" ili "sveti". Ime je postalo popularno u slavenskom svetu zahvaljujući Varjagama (vikinškim ratnicima i trgovcima). Najpoznatiji nosilac ovog imena bio je Oleg od Novgoroda, koji je bio knez Kijevske Rusije u 9. veku. On je igrao ključnu ulogu u stvaranju i jačanju ranosrednjovekovne slovenske države. Oleg je ime koje se često koristi u Rusiji, Ukrajini, Bjelorusiji, ali i u drugim zemljama sa slavenskim stanovništvom. U modernom vremenu, i dalje je relativno popularno i nosi ga mnogo poznatih ličnosti i istorijskih figura.

Komentari