Orka značenje

Orka je poljoprivredni alat koji služi za obradu zemljišta. Najčešće se koristi za dublju obradu tla, kada je potrebno izvršiti prekopavanje na većoj dubini. Ovaj naziv se koristi i u slučajevima kada se odnosi na specijalizovanu mašineriju za velike poljoprivredne površine koja se koristi u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Takva orka je pogodna za duboko oranje tla, time omogućava bolju drenazu i time priprema zemljište za sadnju. Takođe, "orka" može biti i merna jedinica za površinu zemljišta koju koriste poljoprivrednici u nekim delovima Balkana, ali njen tačan obim varira od regiona do regiona. Na primer, u Srbiji jedna orka obično iznosi oko pola hektara. U nekim kontekstima, reč "orka" se može koristiti i kao sinonim za teški fizički rad ili posao. Na primer, izraz "raditi kao orka" znači raditi vrlo naporno i intenzivno.

Komentari