Osana! značenje

"Osana" je crkveni izraz sa dubokim religijskim značenjem, posebno unutar hrišćanske liturgije. Potiče iz hebrejskog izraza "hos̱ḥi‘ah nā," što znači "spasi, molim te". Vremenom, "osana" je postala reč hvale i slavljenja Boga. Najpoznatije korišćenje izraza "osana" može se naći u Novom zavetu, tokom Bogojavljenja, kada narod dočekuje Isusa Hrista ulaskom u Jerusalim, uzvikujući "Osana Sinu Davidovu! Blagosloven koji odlazi u ime Gospodnje!" (Matej 21:9). Ovaj događaj se često obeležava na Cveti (Palma nedelja) u hrišćanskom kalendaru. Danas se "osana" koristi u crkvenim pesmama i molitvama kao izraz radosti, poštovanja i zahvalnosti prema Bogu. Izrazuje se kao deo bogosluženja, naglašavajući veru u Božiju prisutnost i moć spasenja.

Komentari