Paciscentne značenje

Reč "pacijent" dolazi od latinske reči "patiens", što znači "onaj koji pati" ili "onaj koji trpi". Ovim terminom se najčešće označava osoba koja prima medicinsku pomoć u zdravstvenoj ustanovi ili od strane medicinskog stručnjaka. Kada se kaže "pacijent", može se misliti na bilo koju osobu koja je pod nadzorom ili pod tretmanom lekara, terapeuta ili drugog zdravstvenog radnika. U širem kontekstu, pacijenti mogu da budu ljudi različitih životnih dobi, od novorođenčadi do starijih osoba, sa različitim vrstama medicinskih problema – od akutnih stanja do hroničnih bolesti, traume, mentalnog zdravlja, preventivne nege i mnogih drugih stanja. Medicinska etika i profesionalna praksa nalažu da pacijenti budu tretirani sa poštovanjem, pažnjom i bez diskriminacije. Prava pacijenata su također važan aspekt zdravstvenog sistema, uključujući pravo na informisanje o svom zdravstvenom stanju, pravo na donošenje odluka o svom tretmanu, pravo na privatnost i poverljivost informacija, kao i pravo na dostojanstvo i humane uslove lečenja. U praksi, briga o pacijentima uključuje širok spektar aktivnosti, od dijagnostike i tretmana do rehabilitacije i palijativnog zbrinjavanja, u zavisnosti od potreba i stanja pacijenata.

Komentari