Pad Jerihona značenje

Pad Jerihona je događaj opisan u Bibliji, u knjizi Jošue, u Starom Zavjetu. Prema biblijskom narativu, Jerihon je bio drevni grad koji su Izraelci osvojili u svojoj osvajačkoj kampanji u Kanaanu. Ova priča opisuje kako su Izraelci, predvođeni Jošuom, sedam dana marširali oko zidova Jerihona noseći Kovčeg saveza. Svaki dan, trubači bi svirali rogove, ali niko nije smeo da podigne glas ili da izgovori reč dok poslednjeg dana Jošua nije naredio svojim vojnicima da podignu bojni krik. Tada su zidovi grada, prema biblijskom opisu, pali sami od sebe, omogućavajući Izraelcima da uđu i osvoje Jerihon. Priča o padu Jerihona često se koristi kao simbol Božje pomoći svojim vernicima kada se suoče s velikim preprekama. Međutim, postoje različite interpretacije i kontroverze oko istorijske tačnosti ovog događaja. Neki arheološki i istorijski izvori su pokrenuli pitanja o datumu i karakteristikama ovog događaja. U svakodnevnom govoru, fraza "pad Jerihona" može se koristiti da opisuje situaciju u kojoj se neki veliki problem ili prepreka prevazilazi iznenadno ili na način koji se čini čudesnim.

Komentari