Panoptikum značenje

Panoptikum je konceptualna ideja zatvora koju je osmislio engleski filozof i socijalni teoretičar Jeremy Bentham u 18. veku. Bazirana je na principu "videti sve, a biti neviđen", čime se ostvarujeduća kontrola nad zatvorenicima. Ideja je da su zatvorenici smešteni u ćelije koje su okrenute prema centralnoj kuli gde su stražari. Kako stražari iz te kule mogu posmatrati sve što se događa u ćelijama zatvorenika, ali su oni sami nevidljivi za zatvorenike, stvara se stalna svest o nadzoru i efekat kontrole. Tokom vremena, koncept Panoptikuma je prenesen na sociološke teorije, pre svega kroz rad francuskog filozofa Michela Foucaulta, koji ga koristi kao metaforu za moderne mehanizme socijalne kontrole, gde su pojedinci pod stalnim nadzorom, teoretski u svakom trenutku i na svakom mestu. U svakodnevnom govoru, termin "panoptikum" se može koristiti i za opisivanje mesta koje je puno različitih ljudi, predmeta ili scena, kao što su muzej voskovih figura, gde se mnoštvo različitih prikaza može videti na jednom mestu. To dolazi od grčkih reči 'pan' (sve) i 'optikos' (gledanje).

Komentari