Panturkizam značenje

Panturkizam je politički, kulturni i ideološki pokret koji teži ujedinjenju svih turskih naroda i zemalja širom Evroazije u jednu zajedničku političku ili kulturnu celinu. Ovaj pokret počinje da se razvija krajem 19. veka među turskim intelektualcima i nacijonalistima, a postaje posebno značajan tokom raspada Osmanskog carstva i formiranja modernih nacionalnih država. Panturkisti zagovaraju ideju o zajedničkom turskom identitetu zasnovanom na istoriji, jeziku, kulturi i religiji. Pored Turske, ovaj pokret obuhvata i druge teritorije gde žive turski narodi, uključujući Azerbaidžan, Kazahstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgistan i Ujgur u Kini, ali i turske manjine u različitim zemljama. Pokret je imao različite faze i oblike. Na početku, Panturkizam je imao više akademski i kulturni karakter, sa ciljem promovisanja turskog jezika, kulture i tradicije. Kroz vreme, naročito tokom i posle Prvog svetskog rata, pokret je dobio političke dimenzije, postavljajući kao cilj političko ujedinjenje turskih zemalja. U praksi, međutim, političko ujedinjenje se pokazalo kao teško ostvarivo zbog geopolitike i različitih interesa turskih država. Panturkističke ideje ponekad su bile korišćene i kao sredstvo političke propagande, naročito tokom perioda hladnog rata kada je Sovjetski Savez nadgledao mnoge teritorije sa turskim stanovništvom. Sovjetske vlasti su često suzbijale panturkističke organizacije i ideje, s obzirom da su ih smatrale pretnjom za teritorijalnu celovitost. Danas, Panturkizam postoji kao kulturni i društveni pokret u različitim oblicima, a njegovi zagovornici često organizuju kulturne događaje, saradnju u obrazovanju i druge oblike međusobnog povezivanja između turskih naroda. Međutim, politička dimenzija Panturkizma je manje izražena nego pre, zbog složenosti geopolitike i različitih nacionalnih interesa turskih država.

Komentari