Paralele značenje

Paralele su geometrijski pojam koji označava dve ili više linija koje se protežu do beskonačnosti u obe strane bez ikada sečenja jedna drugu, bez obzira na to koliko daleko putuju. Ovaj pojam se primenjuje u mnogim granama matematike. Reč "paralela" se takođe koristi u geografiji, gde paralele ili geografske širine predstavljaju imaginarnu liniju koja se proteže oko Zemlje paralelno sa ekvatorom. Osim u matematici i geografiji, reč "paralela" se može koristiti i u drugim kontekstima da ukaže na sličnosti između dve stvari. Na primer, možda ćete čuti nekoga kako kaže "postoje zanimljive paralele između ove dve knjige", čime se misli na sličnost ili uporedivost između dve knjige. Vredno je napomenuti da, iako paralele nikada ne seku, ipak mogu biti različitih dužina. Na primer, sve linije paralelne sa ekvatorom nisu iste dužine. Ekvator je najduža paralela, dok su paralele bliže polovima kraće.

Komentari