Parusija značenje

Parusija je termin koji potiče iz grčkog jezika (παρουσία) i doslovno se prevodi kao "dolazak", "prisustvo" ili "pojavljivanje". U hrišćanstvu, ova reč se najčešće koristi za opisivanje drugog dolazka Isusa Hrista na Zemlju, što se smatra događajem koji će obeležiti kraj sveta kako ga poznajemo. Prema hrišćanskim učenjima, Parusija je trenutak kada će se Isus Hrist vratiti na Zemlju kako bi sudijo živima i mrtvima. Ovo se često povezuje sa apokaliptičnim događajima, uključujući poslednji sud, uskrsnuće mrtvih i uspostavljanje nebeskog kraljevstva na Zemlji. Mada se konkretni detalji o ovim događajima razlikuju među različitim hrišćanskim konfesijama, verovanje u drugi dolazak Isusa i kraj sveta je centralni aspekt hrišćanske eshatologije. Značaj Parusije je ogroman u hrišćanskim verovanjima jer predstavlja konačno ispunjenje Božjeg plana, vaskrsenje mrtvih i donošenje konačne Božije presude. Pojedini segmenti hrišćanske zajednice aktivno anticipiraju ovaj događaj i tumače različite znakove u savremenom svetu kao potencijalne indikacije bliske Parusije.

Komentari