Permisivnost značenje

Permisivnost je termin koji se koristi za opisivanje stava ili pristupa koji je tolerantniji ili popustljiviji od uobičajenog, posebno u kontekstu normi, pravila i ponašanja. Reč dolazi od latinskog glagola "permittere" što znači "dozvoliti" ili "dati dozvolu". U društvenom kontekstu, permisivnost se odnosi na politički ili kulturni stav koji dozvoljava više slobode izbora pojedincima, sa manje restrikcija i kazni za ponašanja koja se ranije smatrala neprihvatljivim ili kontroverznim. To može uključivati različite aspekte života, poput vaspitanja dece, obrazovanja, medicinskih odluka, seksualnog ponašanja, kao i drugih oblasti društvenih normi. Na primer, permisivno vaspitanje je stil roditeljstva gde roditelji dozvoljavaju deci veću slobodu i autonomiju, često uz manji broj pravila i ograničenja. Ovakav pristup može imati različite efekte na razvoj i ponašanje deteta, uključujući i pozitivne i negativne aspekte. Pozitivan efekat može biti veća samostalnost i kreativnost, dok negativan može biti nedovoljno razvijen osećaj za odgovornost i disciplinu. U širem smislu, permisivno društvo je ono koje je tolerantno prema različitim vrstama ponašanja i stavova, uključujući i one koji se ne uklapaju u tradicionalne ili konzervativne norme. Ovaj pogled može biti povezan sa vrednostima kao što su sloboda, individualnost i otvorenost prema različitostima. Sa druge strane, kritičari permisivnosti mogu tvrditi da previše slobode bez odgovarajuće strukture i odgovornosti može dovesti do društvenog haosa, moralne dekadencije ili nedostatka disciplina i reda. U zaključku, permisivnost kao koncept može imati različite implikacije u zavisnosti od konteksta u kojem se primenjuje, a balans između slobode i odgovornosti je često centralna tema u diskusijama o permisivnosti.

Komentari