Per tu značenje

"Per tu" je izraz na italijanskom jeziku i doslovno znači "za tebe". Koristi se kada želite da istaknete da je nešto namenjeno ili predviđeno za određenu osobu. Na primer, ako bi neko rekao "Questo regalo è per tu", to bi značilo "Ovaj poklon je za tebe". Takođe, može se koristiti u različitim kontekstima gde je potrebno označiti vlasništvo ili namenu nečega.

Komentari