Pet tu značenje

Izraz "Pet tu" se ne koristi u srpskom jeziku i nema prepoznatljivog značenja. Moguće je da se radi o grešci u kucanju ili o nekom lokalnom ili dijalektačkom izrazu koji nije opšte poznat. Da bih vam dao precizniji i tačniji odgovor, bilo bi korisno da imam više konteksta o upotrebi ove fraze.

Komentari