Plauzibilan zahtevim značenje

"Plauzibilan zahtev" je izraz koji se može prevesti kao verovatan, razuman ili opravdan zahtev. Ovaj izraz opisuje zahtev ili zahtevanje koje je logično, razumno i koje se može lako prihvatiti ili razumeti. Na primer, plauzibilan zahtev bi bio ako neko traži produženje roka za završetak projekta zbog neočekivanih problema. Plauzibilan zahtev se temelji na logici i zdravom razumu, a ne na neopravdanim ekspektacijama ili prohtevima. Taj zahtev, po svojoj prirodi, treba da bude pravedan, odnosno da zadovoljava određene kriterijume koji ga čine razumnim ili prihvatljivim. Svako ko procenjuje takav zahtev trebao bi biti u stanju da saoseća, razume, i ide u korak sa zahtevanom stvari ili uslugom. Ukoliko neko postavlja plauzibilan zahtev, trebao bi da bude spreman i da objasni zašto smatra da je njegov zahtev zapravo razuman ili opravdan.

Komentari