Plauzibilna poželjno značenje

Izraz "plauzibilna poželjno" nije uobičajen u srpskom jeziku, pa je moguće da se radi o kombinaciji reči koja nije standardna. Zato ćemo ovde razložiti značenja reči "plauzibilna" i "poželjno" da bismo približili smisao tog spoja. **Plauzibilna** dolazi od latinske reči *plausibilis*, što znači "vredan aplauza" ili "prihvatljiv". U savremenom jeziku, ovaj pridjev se koristi da označi nešto što je "uverljivo", "razumno" ili "verovatno". Na primer, plauzibilna teorija je ona koja zvuči uverljivo i ima osnovu u dokazima ili logici. **Poželjno** označava nešto što je "dobrodošlo", "korisno" ili "preferirano". Na primer, poželjno je imati dobru edukaciju ili poželjno je biti pošten. Kada spojimo ove dve reči, dolazi se do izraza koji bi mogao da znači nešto što je "uverljivo i poželjno" — nešto što je ne samo logično i verovatno, već i atraktivno ili korisno. Na primer, ako govorimo o nekoj poslovnoj ponudi, ona može biti "plauzibilna poželjno" ako je razumno moguća za realizaciju (plauzibilna) i istovremeno donosi značajne koristi ili prednosti (poželjno). Dakle, "plauzibilna poželjno" bi moglo opisivati neku ideju, plan, ili predlog koji je i uverljiv/verovatan i atraktivan/koristan.

Komentari