Plauzibilni značenje

Reč "plauzibilni" potiče iz latinskog jezika ("plausibilis", što znači "verovatan" ili "osnovan") i koristi se u srpskom jeziku kao pridev. Ona označava nešto što je verovatno, prihvatljivo ili ima osnove da bude smatrano istinitim ili mogućim. Dakle, "plauzibilni" se odnosi na nešto što zvuči razumno i što se može smatrati tačnim ili validnim na osnovu dostupnih dokaza ili obrazloženja. Na primer: - Njegovo objašnjenje je delovalo plauzibilno, pa smo odlučili da prihvatimo njegovu verziju događaja. - Naučnici su predstavili nekoliko plauzibilnih hipoteza koje objašnjavaju ovu pojavu. U suštini, kada kažemo da je nešto plauzibilno, mi izražavamo da to ima dovoljno logike i utemeljenja da se ozbiljno razmotri ili da zaslužuje poverenje.

Komentari