Plauzibilno značenje

Plauzibilno je pridjev koji se koristi za označavanje nečega što deluje verovatno, prihvatljivo ili ubedljivo, iako ne mora nužno da bude istinito. U suštini, ako je nešto plauzibilno, ono ima smisla, logično je i može se lako prihvatiti ili verovati u to. Na primer, ako neko da plauzibilno objašnjenje za nešto, to znači da njegovo objašnjenje zvuči dovoljno logično da bi moglo biti istinito, čak i ako ne postoji čvrst dokaz da podupre tu tvrdnju. Važno je napomenuti da samo zato što je nešto plauzibilno, to ne znači da je i tačno. Nešto može zvučati veoma ubedljivo, a da ipak nije istinito.

Komentari