P.n.e. značenje

"P.n.e." je skraćenica koja znači "pre nove ere". Koristi se u hronologiji i istoriji da označi vremenski period koji se dogodio pre početka nove ere, odnosno pre nove hronološke epohe koja započinje sa rođenjem Isusa Hrista. Kodiranje vremena na taj način omogućava preciznije razumevanje i organizaciju istorijskih događaja. Kada se koristi "p.n.e.", to znači da se govori o godinama koje su se desile pre godine 1 nove ere. Na primer, ako neki događaj kažemo da se desio 500. godine p.n.e., to znači da se taj događaj desio 500 godina pre početka računanja vremena koje koristimo sada, zasnovanog na Hristovom rođenju. Ovaj sistem datiranja je deo gregorijanskog kalendara, koji je danas najčešće korišćen kalendar u svetu. Slične skraćenice se koriste u mnogim drugim jezicima, na primer "B.C." (Before Christ) na engleskom jeziku, ali "p.n.e." je prilagođena srpskom jeziku i standardima.

Komentari