Podne značenje

Podne je pojam koji označava vremenski trenutak tačno na sredini dana, kada sunce dostigne svoju najvišu tačku na nebu. U većini zemalja koje koriste dvanaestosatno vreme, podne se označava kao 12:00 sati ili 12:00 PM (post meridiem, što znači "posle podneva"). U dvadesetčetvoročasovnom formatu, podne se označava kao 12:00 sati. Podne je značajno jer deli dan na dve jednake polovine: pre podneva (AM, ante meridiem) i posle podneva (PM, post meridiem). U mnogim kulturama, podne je vreme za ručak ili kratak odmor, a u poslovnom kontekstu često označava polovinu radnog dana. Astronomski gledano, podne je trenutak kada sunce prelazi meridijan mesta na Zemlji, što označava lokalno vreme ili sunčano podne. U ovo vreme, sunce je tačno iznad severa (ili juga, zavisno od geografske pozicije) i baca najkraće senke. Takođe, podne može imati i simboličko značenje, označavajući vrhunac ili najvažniji deo nečega, kao na primer "podne života".

Komentari