Polariskop značenje

Polariskop je instrument koji se koristi u optici za detekciju i merenje svetlosti sa određenom polarizacijom. Polarizacija je svojstvo talasa, poput svetlosti, da se osciluje sa više orijentacija. Polariskop se sastoji od dva polarizatora nameštena jedan za drugim. Prvi polarizator, ili polarizator, usmerava sve svetlosti da vibrira u jednom pravcu. Drugi polarizator, ili analizator, je okrenut pod pravim uglom prema prvom. Kada svetlost prolazi kroz oba polarizatora, samo svetlost koja vibrira u pravcu paralelnom smeru analizatora može proći. Polariskop se može koristiti za identifikaciju i studiranje optičkih svojstava različitih materijala. Na primer, mineralozi često koriste polariskop za identifikaciju različitih vrsta minerala na osnovu njihovih optičkih svojstava. Polariskopi se takođe koriste u medicinskim i biološkim istraživanjima, kao i u industriji za proveru kvaliteta materijala poput stakla i plastike.

Komentari