Polarizator značenje

Polarizator je optički uređaj koji se koristi za selektivno propuštanje ili blokiranje polarizovane svetlosti. Svetlost se može smatrati kao elektromagnetno talasanje, a polarizacija se odnosi na orijentaciju vibracija elektromagnetnih talasa u određenom smeru. Postoje različiti tipovi polarizatora, ali najčešći je polarizator koji koristi polarizacijske filtre. Polarizacijski filteri obično se sastoje od specijalnih materijala koji imaju molekulsku strukturu koja omogućava selektivno propuštanje ili blokiranje svetlosti polarizovane u određenom smeru. Kada polarizator propušta svetlost, ona postaje polarizovana u određenom smeru, dok se svetlost koja je polarizovana u drugom smeru može delimično ili potpuno blokirati. Na primer, ako je polarizator postavljen horizontalno, on će propuštati svetlost koja je polarizovana horizontalno, dok će blokirati svetlost koja je polarizovana vertikalno. Polarizatori se koriste u različitim aplikacijama. Na primer, u fotografiji se koriste polarizatori kako bi se redukovalo odsjaj ili poboljšala saturacija boja. Takođe se koriste u optičkim mikroskopima, teleskopima, naočarima za sunce, LCD ekranima i drugim uređajima.

Komentari