Polarne zemlje značenje

Polarne zemlje su regioni koji se nalaze na krajevima Zemlje, blizu polarnih krugova. Postoje dve polarne zone: Arktik na severnom polu i Antarktika na južnom polu. Arktik je područje koje obuhvata severni deo Zemlje, uključujući delove Severnog ledenog okeana, Grenland, delove Kanade, Rusije, Norveške, Švedske, Finske, Islanda i mnoge druge zemlje. Karakteriše ga hladna klima, velika količina leda i snega tokom većeg dela godine. Arktik je dom mnogim vrstama biljaka i životinja koje su prilagođene ekstremnim uslovima. Antarktik je najjužniji kontinent na Zemlji i najhladniji region na svetu. Gotovo u potpunosti je prekriven ledom, koji može biti i nekoliko kilometara debeli. Nalazi se na južnom polu i okružen je Južnim okeanom. Antarktik je većim delom nenastanjen i koristi se uglavnom za naučna istraživanja. Neke vrste pingvina, foka, kitova i morskih ptica žive u ovom delu sveta. Polarne zemlje su važne za klimu i ekosisteme celog sveta. Kontinuirano istraživanje ovih oblasti omogućava bolje razumevanje klimatskih promena, ledene mase, okeanskih struja i njihovog uticaja na život na Zemlji. Ovaj region takođe ima veliki potencijal za ekonomski razvoj zbog resursa poput nafte, gasa i minerala koji se nalaze ispod leda. Međutim, ta eksploatacija mora biti uravnotežena sa očuvanjem ovih fragilnih ekosistema.

Komentari