Polarni značenje

Polarni je termin koji se odnosi na dve osnovne definicije. Prva definicija se odnosi na položaj ili karakteristike koje su tipične za područja oko severnog i južnog pola Zemlje - Arktik i Antarktik. Ova područja su poznata po hladnim klimatskim uslovima, prisustvu leda i snega tokom većeg dela godine, kao i specifičnim biljnim i životinjskim vrstama koje su prilagođene ekstremnim uslovima. Druga definicija se odnosi na polarizaciju ili orijentaciju, tj. na postojanje dva suprotna pola. U fizici, magnetizam i elektromagnetizam su fenomeni koji se odvijaju na polarnim principima, gde postoji privlačna snaga između suprotnih polova i odbijajuća snaga između istih polova. Takođe, u hemiji, molekuli mogu biti polarni ili nepolarni, u zavisnosti od rasporeda atoma i simetrije molekula. Polarne molekule karakterišu predstavnici koji imaju različite elektronegativnosti atoma, dok su nepolarne molekule one čije atome karakterišu iste ili slične elektronegativnosti. Ukratko, polarni se koristi za opisivanje karakteristika severnog i južnog pola Zemlje kao i za označavanje suprotnih polova u magnetizmu, elektromagnetizmu i hemiji.

Komentari