Polen značenje

Polen je muški reproduktivni materijal biljaka. On se proizvodi u muškim reproduktivnim organima biljaka, koji se nazivaju cvetni prašnici. Polen sadrži polensku zrnu, koje je zapravo muška ćelija biljke. Ova polenska zrna se proizvode u velikim količinama i prenose se na ženske reproduktivne organe biljaka, nazvane tučkovi, gde se odvija oplodnja. Polen ima veliki značaj u procesu oprašivanja biljaka. Kada dozri, polen se obično oslobađa iz cvetnih prašnika i prenosi se vetrom, vodom, insektima ili drugim životinjama do cvetova drugih biljaka iste vrste. Kada polen dospe na tučak biljke, dolazi do oplodnje, odnosno spajanja muške i ženske reproduktivne ćelije. Ova oplodnja rezultira formiranjem ploda, koji sadrži sjeme biljke. Polen ima važnu ulogu u svetu biljaka, jer je odgovoran za stvaranje novih jedinki iste vrste. Kada polen dospe do tučka biljke, to je znak da je oprašivanje uspešno i da se može nastaviti razvoj novih jedinki. Biljke koje nemaju mogućnost proizvodnje i prenosa polena, ne mogu se razmnožavati seksualno, već se moraju oslanjati na druge metode razmnožavanja, kao što su vegetativno razmnožavanje ili kloniranje.

Komentari