Poleografija značenje

Poleografija je metoda grafičkog prikaza električne aktivnosti mišića kojom se beleži kretanje električnih potencijala generisanih kontrakcijom mišića. Ova tehnika se koristi za analizu i dijagnostiku različitih poremećaja mišićne aktivnosti, kao što su mišićna slabost, paraliza, grčevi i slično. Metoda se bazira na postavljanju elektroda na površinu kože koje beleže električni potencijal koji nastaje prilikom kontrakcije mišića. Kada se mišić kontrahuje, dolazi do promene u električnom potencijalu koja se može snimiti i analizirati. Poleografija pruža informacije o frekvenciji, amplitudi i trajanju mišićne kontrakcije, kao i o rasporedu akcija potencijala u vremenu. Poleografija se često koristi u neurologiji, rehabilitaciji i sportskoj medicini. Na osnovu rezultata dobijenih ovom metodom, lekari i terapeuti mogu proceniti funkcionalno stanje mišića i utvrditi prisustvo eventualnih poremećaja. Ovo može biti korisno u planiranju terapije, praćenju oporavka ili proceni efikasnosti tretmana. Osim u medicinske svrhe, poleografija se takođe koristi u biomehanici za proučavanje mišićne aktivnosti tokom fizičkih aktivnosti i sportskih performansi. Na taj način može se analizirati opterećenje mišića tokom određenih pokreta i utvrditi optimalni način treninga ili tehnike izvođenja određenih vežbi. Ukratko, poleografija je metoda za snimanje električne aktivnosti mišića i pruža informacije o kontrakciji i funkcionisanju mišića. Ova tehnika se koristi u medicini i sportskoj medicini za dijagnostiku, praćenje oporavka i analizu sportskih performansi.

Komentari