Poliblastičan značenje

Termin "poliblastičan" se uglavnom koristi u biologiji i odnosi se na embrione koji se razvijaju iz više od jedne primarne germinativne (embrionalne) ćelije. Drugim rečima, poliblastičan organizam u svom razvoju koristi više ćelija za formiranje novih tkiva, organa i sistema. Ovaj termin se često koristi u opisu embriogeneze, procesa kroz koji se embrion razvija od fertilizovane jajne ćelije. U poliblastičnoj razvoju, ova fertilizovana jajna ćelija se deli na manje ćelije koje se zatim dalje diferenciraju u različite ćelijske tipove. Na primer, u složenijim životinjama kao što su sisari, embrioni su poliblastični jer koriste više germinativnih ćelija za razvoj različitih delova tela. Ovaj koncept je fundamentalan za razumijevanje kako se složeni organizmi razvijaju iz jedne jedine ćelije. Pored toga, poliblastičnost se može odnositi i na sposobnost nekih organizama, kao što su biljke, da regenerišu celi organizam iz delova njihovih tela, zahvaljujući prisustvu više vrsta embrionalnih ćelija. Na primer, neke biljke mogu regenerisati novu biljku iz lista, stabljike, ili korena, što je još jedan oblik poliblastičnosti.

Komentari