Poliblastija značenje

Poliblastija je biološki proces koji se javlja kod nekih organizama tokom embrionalnog razvoja. Ova reč potiče od grčkih reči "poly" što znači mnogo i "blastos" što znači zametak. Tokom poliblastije, embrion se deli u više ćelija u ranim fazama razvoja. Ove ćelije su identične i nazivaju se blastulama. Broj blastula zavisi od organizma, ali može biti vrlo veliki, i dostići broj od nekoliko hiljada ćelija. Ovaj proces je karakterističan za određene grupe organizama, kao što su mnoge vrste riba, meduze, neke vrste insekata i drugi morski organizmi. Kod ovih organizama, embrion se brzo deli i formira veći broj manjih ćelija. Poliblastija takođe može biti povezana sa vrstom fertilizacije. Na primer, kod raspršene poliblastije kod nekih morskih organizama, ne postoji direktna veza između polnih ćelija mužjaka i ženki. Mužjak i ženka puštaju svoje polne ćelije u okolinu, gde se spajaju i počinje embrionalni razvoj. Poliblastija ima nekoliko prednosti. Prvo, veći broj ćelija omogućava brži razvoj embriona, što može biti od vitalne važnosti u promenljivim uslovima okoline. Takođe, poliblastija pruža veći broj ćelija sa kojima se može interagovati sa okolinom, omogućavajući organizmu bolju prilagodljivost i preživljavanje. Ukratko, poliblastija se odnosi na proces deljenja embriona u mnogo ćelija tokom embrionalnog razvoja, a karakteristična je za određene organizme. Ovaj proces omogućava brzi razvoj i veću prilagodljivost embriona.

Komentari