Policefalan značenje

Policefalan je izraz koji se koristi u biologiji i odnosi se na organizam koji ima više glava. Taj pojam se najčešće koristi u opisu nekih vrsta životinja koje imaju više od jedne glave, kao što su neke zmije, sisavci, insekti ili paraziti. Ovaj termin dolazi iz grčkog jezika, pri čemu "poli" znači "mnogo" ili "više" a "ceph" se odnosi na "glavu". Dakle, policefalan doslovno znači "više glava". Organizmi koji su policefalni mogu biti prirodno nastali kao rezultat genetskih ili embrionalnih anomalija. Kada se embrion dele u ranoj fazi razvoja, može se formirati više glava, a ponekad se čak formiraju i potpuno razvijeni organizmi sa dve glave. Međutim, većina životinja koje su policefalne ne preživi dugo ili se ne mogu samostalno hraniti i brinuti o sebi. Ove pojave su veoma retke i vrlo često fasciniraju ljude zbog svoje netipičnosti. Važno je naglasiti da policefalnost nije osobina koja se normalno javlja u prirodi. To je inherentna anomalija koja se ponekad dogodi tokom razvoja organizma, ali njena pojava je veoma retka.

Komentari