Polidaktilan značenje

Polidaktilija je medicinski termin koji se koristi za opisivanje stanja kada osoba ili životinja ima više prstiju na rukama ili nogama nego što je normalno. Ovo može uticati na jedan ili oba ekstremiteta i može biti prisutno na rukama, nogama ili oba. Polidaktilija može biti izolovana, što znači da je to jedini fizički defekt, ili može biti deo šireg sindroma ili stanja. Ovaj poremećaj je urođen, što znači da se dešava pre rođenja i postoji od rođenja deteta. Polidaktilija može biti jednostavna, što znači da su dodatni prsti manje razvijeni i mogu biti pričvršćeni samo za kožu i mišiće, ili složena, što znači da su dodatni prsti potpuno formirani i mogu obuhvatati kosti, mišiće, krvne sudove, zglobove i nokte. Lečenje polidaktilije obično uključuje hirurško uklanjanje dodatnih prstiju, a fizička terapija može biti potrebna da bi se poboljšala funkcija ruke ili noge. Prognoza za osobe sa polidaktilijom varira i zavisi od ozbiljnosti defekta i prisustva drugih zdravstvenih problema.

Komentari